1. Sip Trunking là gì và được sử dụng trong trường hợp nào?

2. Những lợi ích và hạn chế của sip trunking là gì?

3. Đầu số Sip Cố định phù hợp cho những đơn vị nào?

4. Chi phí đăng ký, sử dụng đầu số Sip Cố định Viettel

5. Các yêu cầu về thủ tục đăng ký đầu số Sip cố định viettel


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Tag:

Scroll Up